پیوندها
صفحه اصلی > شاخص‌ها >  شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات 
شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحاديه بين المللی مخابرات (IDI) درگزارش ۲۰۱۵

رتبه ایران در ۲۰۱۵

مقدار شاخص در ۲۰۱۵

رتبه ایران در ۲۰۱۰

مقدار شاخص در ۲۰۱۰

۹۱

۴.۷۵

۹۹

۳.۸۲

 

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱ - مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲ - استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳- دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

منبع:

          سایت      http://www.itu.int    

          گزارش     Measuring the information society 2014   ,    Measuring the information society 2015

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir